Zdjęcia „przed i po” psów ocalonych przez pewną organizację

Choć zwierzęta są niesamowitymi towarzyszami życia, są niestety ludzie, którzy potrafią być dla nich okrutni. Jedna z organizacji pozarządowych zajmuje się ochroną takich właśnie zwierzaków. Fundacja o nazwie Operation 4 Paws (Operacja 4 Łapy), przygarnia źle traktowane zwierzęta, dając im drugą szansę. Czworonogi są leczone oraz otaczane miłością, następnie poszukuje się dla nich rodzin, które będą je dobrze traktować.

„Promujemy postawę miłości i szacunku do wszystkich gatunków zwierząt, jesteśmy przeciwko przedmiotowemu traktowaniu istot żywych. Odrzucamy wszelkie formy wykorzystywania zwierząt, w tym wykorzystywanie ich do produkcji odzieży, żywności, celów rozrywkowych oraz doświadczalnych” – czytamy na stronie organizacji.

Organizacja wyszczególniła na swojej stronie internetowej swoje główne cele:

  • Walka z problemem porzucania zwierząt, złym traktowaniem oraz cierpieniem (na skutek wykorzystania ich do produkcji odzieży, pożywienia, rozrywki oraz do celów doświadczalnych)
  • Edukowanie ludzi w zakresie poszanowania życia zwierząt poprzez prezentację warsztatów, prowadzonych zarówno w miejscach publicznych, jak i prywatnych
  • Prowadzenie bezpłatnych lub niedrogich kampanii sterylizacyjnych na terenach zmarginalizowanych
  • Promowanie idei masowej sterylizacji, która prowadzona systematycznie jest jedyną etyczną metodą kontroli populacji zwierząt, oraz nakłanianie rządu do realizacji takiego programu
  • Pomoc potrzebującym zwierzętom, zapewnienie im leczenia oraz ułatwienie adopcji odpowiedzialnym właścicielom
  • Udzielanie porad prawnych osobom, które przeciwstawiają się okrucieństwu wobec zwierząt
  • Promowanie weganizmu jako filozofii uwalniającej zwierzęta od cierpienia

Poniżej kilka fotografii, które mówią więcej niż tysiąc słów. Przedstawiają one metamorfozę zwierząt ocalonych przez organizację Operation 4 Paws.

Źródło: Instagram, Facebook, twitter.com, youtube.com, proyecto4patas.org

Komentarz