Nieposłuszne dzieci zarabiają więcej, kiedy dorosną

Jeśli zachowanie twojego dziecka można określić jako „trudne”, mama dobrą wiadomość.

Zbuntowane i uparte pociechy lepiej radzą sobie na rynku pracy, kiedy dorosną. Mają również większe dochody niż ich grzeczni rówieśnicy.

Dzieci uczone są w szkole jak odnieść sukces. Muszą przy tym przestrzegać zasad i słuchać tego, co mówią dorośli. Czy to rzeczywiście dobra droga? Niekoniecznie.

Jak wykazują długofalowe badania, zbuntowane i uparte dzieci, które głośno wyrażały swoje zdanie i manifestowały niezadowolenie, dziś zarabiają więcej niż ich posłuszni rówieśnicy.

Eksperyment trwający ponad 40 lat

W celu zbadania zależności między cechami osobowości i zachowaniem dzieci a ich późniejszym sukcesem zawodowym naukowcy posłużyli się archiwalnymi danymi z luksemburskiego badania MAGRIP przeprowadzonego w 1968 roku.

Wyniki eksperymentu dostarczyły obszernych informacji na temat ówczesnych szóstoklasistów – ich poziomu inteligencji (IQ), pochodzenia, statusu społeczno-ekonomicznego rodziców. Zarówno dzieci, jak i ich dorośli – rodzice, nauczyciele – odpowiadali również na pytania dotyczące codziennych uczuć, myśli i nawyków w odniesieniu do życia szkolnego oraz domowego.

Nauczyciele dzielili się opiniami na temat uczniów, oceniali ich uważność i chęć do nauki, ale też z drugiej strony – skłonność do łamania zasad i przeciwstawiania się rodzicom. Ponad czterdzieści lat później, inny zespół badaczy dotarł do 745 uczestników z tej oryginalnej próby – teraz już dorosłych w średnim wieku – i pozbierał informacje o ich edukacji, osiągnięciach naukowych i zawodowych.

Okazało się, że nie współczynnik inteligencji czy wyniki w nauce, ale brak pokory był najlepszym predyktorem do uzyskania wysokich dochodów w przyszłości.

Obok skłonności dziecka do łamania zasad i buntu, pozytywną korelację z wyższymi dochodami zauważono również w przypadku poczucia odpowiedzialności i uważności.

Sami autorzy badania byli zaskoczeni jego wynikiem, jednak trzeba przyznać, że podane przez nich w “Journal of Developmental Psychology” możliwe uzasadnienia tej zależności mają sens.

“Można by założyć, że uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w skali przekory, osiągają wyższe dochody, ponieważ są bardziej skuteczni podczas czynności krytycznych dla zarobków, takich jak negocjowanie wynagrodzeń lub podwyżek. Innym wyjaśnieniem może być to, że osoby o większej skłonności do łamania zasad i nieposłuszeństwa wobec władzy rodzicielskiej mają również wyższy poziom gotowości do obrony własnych interesów i celów, co jest cechą, która prowadzi do korzystniejszych wyników indywidualnych” – napisali autorzy.

Kolejnym wytłumaczeniem może być fakt, że osoby łamiące reguły cenią konkurencję bardziej niż relacje międzyludzkie, a zatem nie boją się rozwijać własnych zainteresowań w stosunku do innych.

Podsumowując, wygląda na to, że nieugięty charakterek twojego dziecka będzie dobrze mu służył w przyszłości. Jednak istnieje również inna, nieco mniej optymistyczna możliwość. “Nie możemy wykluczyć, że osoby, które są skłonne do łamania zasad, otrzymują wyższe wynagrodzenie, ponieważ częściej postępują nieetycznie” – podsumowali autorzy.

Komentarz