Pakistan zaostrzył kary za gwałt. Kastracja lub kara śmierci

Pakistański Parlament zatwierdził przepisy zaostrzające kary dla gwałcicieli. Ustawy są odpowiedzią na falę społecznego oburzenia wywołaną wzrostem przestępczości seksualnej i nieskutecznością wymiaru sprawiedliwości — informuje Voice of America.

Według nowoprzyjętych regulacji „osoby uznane za winne gwałtu zbiorowego będą skazywane na karę śmierci lub dożywotniego więzienia, a recydywiści poddawani chemicznej kastracji”.

Nowe prawo nakłada na rząd obowiązek ustanowienia specjalnych sądów w całym kraju, by przyspieszyć procesy osób oskarżonych o gwałt i zakończyć je „najlepiej w ciągu czterech miesięcy”.

Wprowadzono także rejestr przestępców seksualnych, oparty na danych Krajowej Bazy Danych i Urzędu Rejestracji. Tożsamość ofiar będzie chroniona, a wyznaczone jednostki zostaną utworzone w celu przeprowadzenia badań lekarskich ofiar w ciągu kilku godzin od momentu popełnienia przestępstwa — podaje VOA.

Krytycy dotychczasowych przepisów przytaczają dane pokazujące, że zaledwie 4 proc. przypadków napaści seksualnej w Pakistanie kończy się skazującym wyrokiem sądu.

Wokół sprawy pojawiają się też głosy wskazujące na potrzebę usprawnienia działań policji i organów ścigania, których bierność oddala ofiary od sprawiedliwości.

Kobiety nierzadko odstępują od zgłaszania popełnionych wobec nie przestępstw — w konserwatywnym społeczeństwie pakistańskim wygrywa wstyd i obawy przed prześladowaniem ze strony policji — wnioskują dziennikarze amerykańskiej rozgłośni.

Źródło: voanews.com

Komentarz