List otwarty naukowców z całego świata wzywa do ochrony waleni

Ponad 350 naukowców z całego świata wystosowało list otwarty, wzywający państwa do podjęcia stanowczych działań, mających na celu ochronę wielorybów, delfinów i morświnów. Uczeni twierdzą, że jeśli nic się nie zmieni, niektóre gatunki mogą zniknąć jeszcze za naszego życia.

List zatytułowany został „Realne i zbliżające się ryzyko wyginięcia wielorybów, delfinów i morświnowatych”. Pismo opracowane zostało przez zespół ponad 300 naukowców i ekspertów z 40 krajów. Badacze zwracają uwagę na bezmyślne działania, które zmierzają ku zagładzie wielu pięknych gatunków zwierząt. Przyczyną tego stanu są coraz większe zanieczyszczenia oraz rosnąca eksploatacja mórz i rzek.

„Oznacza to, że wiele z nich, jeden po drugim, zostanie uznanych za wymarłe jeszcze za naszego życia” – czytamy w liście.

Wezwanie do działania

– Niech to będzie historyczny moment, w którym uświadomimy sobie, że morskie ssaki są w wielkim niebezpieczeństwie. Wywołajmy potężną falę działań, która poruszy urzędników, naukowców, polityków i opinię publiczną, aby ocalić życie w naszych oceanach – powiedział jeden z inicjatorów akcji, Mark Simmonds.

Naukowcy wzywają w swoim piśmie do podjęcia zdecydowanych działań w dwóch aspektach. Po pierwsze, kraje z dostępem do obszarów wodnych, w których żyją walenie, powinny chronić te zwierzęta przed zagrażającą im działalnością człowieka oraz wdrożyć odpowiedni monitoring, by w porę wyłapywać zagrożenia i lepiej poznać daną populację. Badacze wzywają również inne kraje do współpracy i wzmacniania organizacji międzynarodowych, które zajmują się diagnozowaniem i eliminacją zagrożeń dla populacji waleni. Wśród ważnych zagrożeń wymieniają tu między innymi regionalne rybołówstwo.

Jednym z największych zagrożeń dla wodnych zwierząt jest przypadkowe złapanie w sprzęt rybacki i sieci, które zabijają około 300 000 wielorybów, delfinów i morświnów rocznie.

Ostatni dzwonek

W raporcie naukowców wyszczególniono aż 90 gatunków waleni zagrożonych wyginięciem, z czego aż 13 to gatunki zagrożone krytycznie. Wśród nich jest między innymi delfin chiński Baji, który prawdopodobnie jest już wymarłym gatunkiem (ostatni żywy osobnik był widziany w 2004 roku). Krytycznie zagrożony wyginięciem jest też m.in. waleń japoński, dla którego zagrożeniem oprócz wielorybników są statki handlowe; a także białucha arktyczna i pływacz szary, jedyny żyjący współcześnie gatunek z rodziny pływaczowatych.

Jeśli nie zaczniemy działać teraz, przyszłe pokolenia nie będą miały szansy poznać osobiście tych inteligentnych, społecznych i inspirujących stworzeń.

Źródło: bbc.com

Komentarz