Wczesną wiosną odbywa się jeden z najciekawszych spektakli w naturze

Głuszce rozpoczęły swój okres godowy, niebawem będzie można posłuchać ich niezwykłe pieśni godowe.

Ptaki z gatunku tetrao urogallus, znane jako Głuszce, wykazują swoją aktywność w naturze na przełomie marca i kwietnia. W Polsce ptaki te występują w trzech niezależnych subpopulacjach: w Puszczy Augustowskiej, Puszczy Solskiej i Karpatach.

Podczas toków, czyli godów głuszca, samce rozkładają ogon, opuszczają skrzydła i dumnie chodzą, starając się zaimponować partnerce.

„Gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem”

W Leżajsku mieści się jeden z trzech ośrodków hodowli głuszców w Lasach Państwowych. Przed rokiem zakończyła się jego rozbudowa. Wybudowano między innymi nowe boksy, nową odchowalnię dla piskląt, zmodernizowano i unowocześniono ujęcie wody. Obiekt zapewnia sterylne przygotowanie pokarmów, a także możliwość obsługi hodowli przez całą dobę w okresie lęgów.

– Ponieważ głuszec znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, jako gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem, działania prowadzone przez leśników mają ogromne znaczenie dla ochrony czynnej tego gatunku – powiedział rzecznik rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

– W tej chwili w hodowli przebywa 20 kur i 10 kogutów, stanowiących stado podstawowe – poinformowała Anna Bukowska, kierująca ośrodkiem w Leżajsku,

W ubiegłym roku w leżajskim ośrodku wyhodowano 48 głuszców, które trafiły do wsiedleń w nadleśnictwach: Głęboki Bród, Biłgoraj i Janów Lubelski. W Polsce na wolności żyje obecnie kilkaset osobników tego gatunku. – W tym roku planujemy wyhodowanie i przysposobienie do wypuszczenia na wolność kolejnych kilkudziesięciu głuszców – dodała Bukowska.

Padają ofiarą drapieżników

W stanie wolnym głuszce są gatunkiem zanikającym na Podkarpaciu. Zazwyczaj padają ofiarą napadów małych drapieżników, m.in. jenotów, kun, lisów.

Oprócz Leżajska ptaki te są hodowane w Nadleśnictwie Wisła (RDLP w Katowicach) i Głęboki Bród (RDLP w Białymstoku). Od 1995 r. głuszec podlega ochronie ścisłej.

Komentarz